Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 619
41619
Ústav farmakológie, BioMed, Malá Hora 4C, 3. poschodie, 4.45

MUDr. Lukáš Molnár

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Marián Molnár, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy
043/4203 527

Viera Moncmanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
Sekretárka, sekretár
41771

PhDr. Katarína Murčeková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Dana Murgašová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
referent v administratíve, i. n.
043/2633 504
17
41504

Mgr. Radovan Murín, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
41667
Prvá Predchádzajúca ... 57 58 [59] 60 61 ... Nasledujúca Posledná