Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Miloslav Mišánik

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dCH

MUDr. Miloslav Mišánik

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Ing. Jakub Míšek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
2.16
41475

Ing. Ivana Mišíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník
043/2633 556
043/2633 903
41903
Biobanka voip 41556

Miroslava Mizerová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
sekretárka, sekretár
043/4135 001
41709
043/4203679

MUDr. Zuzana Mlynčeková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edi

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4220 261
41746
043/4203485

MUDr. Michal Mokáň, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
0904 602 632

prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 404
043/2633 454
043/4326 334
41454
BioMed, Malá Hora 4C, 2. poschodie, Ústav fyziológie, 3.50
41681
Prvá Predchádzajúca ... 56 57 [58] 59 60 ... Nasledujúca Posledná