Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Pavol Skáčik

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Miroslav Slezák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Božena Slezáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
sekretárka, sekretár
043/2633 727
41727

Martina Slezáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
sekretárka, sekretár
043/4133 950
41717
043/4203224

MDDr. Ladislava Slobodníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Jarmila Slosiariková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Peter Smatana

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik

MDDr. Michaela Smatanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 73 74 [75] 76 77 ... Nasledujúca Posledná