Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Martin Števík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ingrid Štifilová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 448
3.20
41448

Kamila Štrbová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642
41642

MUDr. Jakub Šulov

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dPD

MUDr. Jakub Šulov

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Milan Šulov

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 411
41411, 41507, 41432
41507, 41432

MUDr. Ľudovít Šutarík, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 574
41764
043/4203574, 0903454116

prof. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
profesor vysokej školy
043/2633 632
41632

MUDr. Adam Švec, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 73 74 [75] 76 77 ... Nasledujúca Posledná