Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

RNDr. Marek Samec, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 621
41621

prof. MUDr. Matej Samoš, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný

MUDr. Alexander Savka

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN/x

MUDr. Eva Sedlatá Jurásková, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Jana Sendreyová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ

Miroslava Serdelová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
sekretárka, sekretár
043/4133 985
41704
043/4203697

PhDr. Jana Seryjová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vedúci prevádzky veľkého ubytovacieho za
043/2633 501
0915 396 973
14
41501
Prvá Predchádzajúca ... 71 72 [73] 74 75 ... Nasledujúca Posledná