Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 722
41722
043/4203399, fax: 043/4133271

MUDr. Miroslava Ondrejková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Oľga Ondríková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
pomocník a upratovač v kancelárii

Ing. Miroslava Ondrová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Oddelenie pre ďalšie vzdeláv.zdrav.prac.
referent v administratíve, i. n.
043/2633 198
41198

Viera Opartyová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
sekretárka
043/2633 768
043/2633768
41768

MUDr. Miloslav Oppa, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 60 61 [62] 63 64 ... Nasledujúca Posledná