Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Dana Murgašová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
referent v administratíve, i. n.
043/2633 504
17
41504

Mgr. Radovan Murín, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
41667

Diana Musová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

PhDr. Miroslava Mužilová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 199
41199

Anna Násadová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Lýdia Nebehajová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
sekretárka, sekretár
043/2633 404
41404
41472, 41473

MUDr. Libor Nečas, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
Odborný asistent
043/2633 721
41721
043/4203535
Prvá Predchádzajúca ... 57 58 [59] 60 61 ... Nasledujúca Posledná