Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Mgr. Miloš Hrabovský

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
webmaster fakulty
043/2633 330
41330

Mgr. Monika Hrbková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dOSE/x

Monika Hrončová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Michaela Hrtánková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mária Hrúzová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 616
41616
043/26333604, 41604

Ing. Alena Hulejová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
sekretárka, sekretár
043/2633 205
41205
Prvá Predchádzajúca ... 22 23 [24] 25 26 ... Nasledujúca Posledná