Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Edita Hlinková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 436
41436

Jana Hlobilová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
chyžná

Mgr. Anita Hlušeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
sekretárka, sekretár
043/2633 409
41409

MUDr. Mária Hnátová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Martina Hodásová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Babeta Hofericová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 22 23 [24] 25 26 ... Nasledujúca Posledná