Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Igor Sopilko, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Jakub Soršák

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
lekár

MUDr. Lukáš Spevák

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

MUDr. Lucia Spurná

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dARES/x

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Matej Stančík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 308
41750
043/4203153, 043/4203232

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
dekan, prodekan fakulty

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4131 895
41716
043/4203880,043/4203350, 41773

MDDr. Barbora Stenchláková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dZLE/x
Prvá Predchádzajúca ... 77 78 [79] 80 81 ... Nasledujúca Posledná