Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MDDr. Katarína Sudzinová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Pavlína Suchá

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Matej Súkeník

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ

Jana Sumková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
pomocník a upratovač v kancelárii

Jarmila Svitačová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
pomocník a upratovač, i. n.
043/2633 604
41604

MUDr. Vladimír Svitek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent

MUDr. Ján Sýkora

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec

Pavol Sýkora

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocný robotník
Prvá Predchádzajúca ... 77 78 [79] 80 81 ... Nasledujúca Posledná