Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MDDr. Ladislava Slobodníková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dZLE/x

MDDr. Ladislava Slobodníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Jarmila Slosiariková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Andrej Slovák

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Peter Smatana

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik

MDDr. Michaela Smatanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
docent vysokej školy, univerzity

Ing. Gabriela Sobolová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dARES

doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
docent vysokej školy, univerzity
043/4203324
Prvá Predchádzajúca ... 76 77 [78] 79 80 ... Nasledujúca Posledná