Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Lenka Šluchová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 230
41230

Mgr. Jakub Šofranko

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dLKFB

MUDr. Marta Šošková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Barbora Špaková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Lenka Špidusová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Margaréta Štáliková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
sekretárka, sekretár
043/4132 450
41710
043/4203254

Jaroslav Štefanides

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
vodič osobného automobilu
043/2633 131
41131
41639

Emília Štefanidesová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638
41810

Mgr. Radka Štefanidesová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 608
41608
Prvá Predchádzajúca ... 78 79 [80] 81 82 ... Nasledujúca Posledná