Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Katarína Cubinková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Ing. Barbora Czippelová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 451
41451

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 422
41422
41221, 41315
41309

MDDr. Bruno Čalkovský

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
docent vysokoškolský
043/2633 766
41766
043/4132532, 043/4203282

doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 434
19C
41434
Prvá Predchádzajúca ... 7 8 [9] 10 11 ... Nasledujúca Posledná