Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

RNDr. Dušan Braný, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 654
41654
5.48

Bc. Eva Brezianska

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Pokladňa
pokladník v organizácii
043/2633 321
41321

MUDr. Mária Breznická

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dVN/x

Martina Brnová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
kuchár

Mgr. Mária Brodňanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633660
3.96
41660

MUDr. Ľubica Brodová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

prof. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
riadiaci pracovník výskumu a vývoja i.ne
043/2633 615
41615
41909
Prvá Predchádzajúca ... 6 7 [8] 9 10 ... Nasledujúca Posledná