Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4134 185
41769
043/4203648,043/4203242

MUDr. Zuzana Biringerová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
odborný asistent
043/2633 224
41224

RNDr. Henrieta Blahušiak Drobková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 

MUDr. Anna Bobčáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec
zamestnanec

Alica Bobeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 115
41115

MUDr. Beatrica Bodorovská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Daniel Bolek

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MUDr. Tomáš Bolek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mária Bolfíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
043/2633 525
41525
Prvá Predchádzajúca ... 5 6 [7] 8 9 ... Nasledujúca Posledná