Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Mgr. Lukáš Blahút

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Tímea Blichová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN

MUDr. Anna Bobčáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec
zamestnanec

Alica Bobeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 115
41115

MUDr. Daniel Bolek

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MUDr. Tomáš Bolek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mária Bolfíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
043/2633 525
41525

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 433
41433
Prvá Predchádzajúca ... 5 6 [7] 8 9 ... Nasledujúca Posledná