Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Tomáš Bělohlávek

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Jakub Benko, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. Ing. Mariana Beňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Ing. Alexandra Beráčová Poláčková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník
043/2633 824
41824

Mgr. Adriana Bernátová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty
prodekan fakulty
Prvá Predchádzajúca ... 4 5 [6] 7 8 ... Nasledujúca Posledná