Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
docent vysokoškolský učiteľ
043/2633 707
41707

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 749
41749
043/4132450,043/4203254, 043/2633749

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 429
41429
41477, 41478

RNDr. Ing. Ivana Baranová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 646
41646

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
41495
Kompetenčné centrum 3.19

Mgr. Anna Barnau, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 519
41519

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 609
41609
Altternatívny e-mail: tibor.baska@gmail.com
Prvá Predchádzajúca ... 2 3 [4] 5 6 ... Nasledujúca Posledná