Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

doc. MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Viktor Čech

Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
Odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 224
41224

Mgr. Róbert Čecho, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 595
41595

MUDr. Patrícia Čelková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Andrej Čereš

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dLKFB/x

Ing. Jana Čerňanová Krohová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 473
41473

MUDr. Ján Červeň, MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec

Ing. Andrea Červenáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
účtovník všeobecný
043/2633 507
1
41507
Prvá Predchádzajúca ... 8 9 [10] 11 12 ... Nasledujúca Posledná