Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Estera Beháňová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dCH/x

MUDr. Kristína Mária Beláková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN

MUDr. Kristína Mária Beláková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Monika Beliančinová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dVN

doc. MUDr. Margita Belicová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 199
043/4203785

Bc. Jana Bellová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 124
41124

MUDr. Tomáš Bělohlávek

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

PhDr. Daniela Beňadiková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dOSE/x

Mgr. Mária Bencúrová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dLKFB
Prvá Predchádzajúca ... 3 4 [5] 6 7 ... Nasledujúca Posledná