Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Zuzana Mesárošová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dVN/x, externý)

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika telovýchovného lekárstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4281 066
VoIP
41739
Publikačná činnosť

MUDr. Michal Mešťaník, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publikačná činnosť

MUDr. Andrea Mešťaníková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
Publikačná činnosť

RNDr. Veronika Mešťanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 499
VoIP
41499
Miestnosť
3.11
Publikačná činnosť

MUDr. Jozef Mičák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Vladimír Mičieta

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dNPF/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Mičko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
Telefón
043/2633 222
VoIP
41222

Mgr. Michaela Miertová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 456
VoIP
41456
Publikačná činnosť

Marta Michalcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko
knihovník
Telefón
043/2633 508
VoIP
41508