Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Ing. Dagmar Šebová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
043/2633 317
41317

Mgr. Stanislava Šebová Mrvečková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
sekretárka, sekretár
043/2633 403
41403

doc. MUDr. Pavel Šiarnik, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

PaedDr. Jozef Šimeček

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 410
41410

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie a cestovnej medicín
docent vysokej školy, univerzity
043/4133 987
41708
043/4203522

Oľga Šimeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
pomocník a upratovač v kancelárii
043/2633 418
41418

doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 431
41431

Mgr. Ivana Šimerová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Referát podnikateľskej činnosti
referent v administratíve, i. n.
043/2633 104
41104
41324
Prvá Predchádzajúca ... 77 78 [79] 80 81 ... Nasledujúca Posledná