Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Radka Štefanidesová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 607
41607

Mgr. Eliška Štefanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Eva Štermenská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

MUDr. Martin Števík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ingrid Štifilová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Ing. Zuzana Štofková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Kamila Štrbová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642
41642

Milan Šulov

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 411
41411, 41507, 41432
41507, 41432
Prvá Predchádzajúca ... 75 76 [77] 78 79 ... Nasledujúca Posledná