Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Antónia Urbanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 430
41430
41416

MUDr. Veronika Urdová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN/x

Jaroslav Vajda

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
043/2633 403
41403

MUDr. Veronika Vajdová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Zamestnanec

Miroslava Valčáková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Andrea Vaňochová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 658
41658

RNDr. Barbora Váňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 88 89 [90] 91 92 ... Nasledujúca Posledná