Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Dominika Micháliková

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dFA, denný)

Mgr. Miroslava Michalková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 201
VoIP
41201
Publikačná činnosť

MUDr. Martin Michalov

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (5.dARES/x, externý)
Publikačná činnosť

MUDr. Zuzana Michnová, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. David Míka

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (5.dCH/x, externý)
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4133 985
VoIP
41733
Poznámka
043/4203665,043/4203697
Publikačná činnosť

MUDr. Peter Mikolajčík

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dCH, denný)

MUDr. Martina Mikolajčíková

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dVN/x, externý)
Publikačná činnosť

RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
VoIP
41473
Publikačná činnosť