Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Viera Struháriková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 723
41723
043/4203398, fax: 043/4133271

MUDr. Alena Strýčková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dVN

MUDr. Eva Sudická

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Pavlína Suchá

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dPD

MUDr. Pavlína Suchá

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Monika Surovčíková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Monika Surovčíková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Jarmila Svitačová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
pomocník a upratovač, i. n.
043/2633 604
41604

MUDr. Vladimír Svitek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 77 78 [79] 80 81 ... Nasledujúca Posledná