Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2011

XVII. Kovalčíkov deň

9. marca 2011, prednášková miestnosť UNM, Kollárova ul. 2, Martin

 

Program:

14.00 Slávnostné otvorenie

 

14.10 Odborný program:

 

1. Biologická liečba u obličkových transplantácií.

doc. MUDr. Barbara Grandtnerová, PhD.

Transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin

 

2. Biologická liečba zápalových reumatických chorôb.

doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.

MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

 

3. Rituximab-neoddeliteľná súčasť liečby NHL /Non-Hodgkinovské lymfómy/

MUDr. Eva Bednárová

Roche Slovensko s.r.o., Bratislava