Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zubné lekárstvo

Imunológia - prednášky a praktické cvičenia

IMUNOLÓGIA

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

akademický rok 2019/2020, letný semester, 2. ročník 

Vyučujúci:

doc. MUDr. E. Nováková, PhD.                                                                                                                                                                   MUDr. V. Sadloňová, PhD.                                                                                                                                                                 MUDr. M. Neuschlová, PhD.


TýždeňPraktické cvičenia   (utorok 10,00 - 10,45)Prednášky  (utorok 10,45 - 11,30)
1.  (18.2.)Úvod, bezpečnosť pri práci, organizácia výučby.Úvod do imunológie. Bunky a molekuly IS.
2.  (25.2.)Bunky imunitného systému, separácia, identifikácia.Obranné línie - bariéry, vrodená a získaná imunita. Lymfatické tkanivá a orgány.
3.  (3.3.)Nešpecifická imunita-fagocytóza.Nešpecifická imunita-mechanizmy, funkcie.
4.  (10.3.)Lyzozým, baktericídna aktivita séra.Antigény a receptory. Rozpoznávanie vlastného.
5.  (17.3.)Komplement.Špecifická imunita-molekuly a imunoglobulíny.
6.  (24.3.)Sérologické reakcie.Špecifická imunita - orgány a bunky. 
7.  (31.3.)Nové metódy v imunologickej diagnostike (ELISA,WB).Lymfocyty-diferenciácia, aktivácia, APC.
8.  (7.4.)TEST Regulácia imunitnej odpovede, cytokíny.
9.  (14.4.)VOĽNO  VOĽNO
10.(21.4.)Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test, IGRA.Hypersenzitivita.
11.(28.4.)Vakcinačná imunológia. Možnosti ovplyvnenia imunity. 
12. (5.5.)Autoimunita, detekcia autoprotilátok.Autoimunita.
13. (12.5.)Imunodeficitné stavy.Transplantačná imunológia.
14.(19.5.)Náhrady. PREDTERMÍN.Vyžiadaná téma.

PREDNÁŠKY - IMUNOLÓGIA: 

Úvod do imunológie, Rozpoznávanie vlastného, Antigény a receptory
Nešpecifická imunita – bariéry,bunky
Nešpecifická imunita – mechanizmy a  funkcie
Špecifická imunita–molekuly,imunoglobulíny
Špecifická imunita – orgány a bunky
Základy špecificity
Lymfocyty – diferenciácia,aktivácia, APC
Regulácia imunitnej odpovede,cytokíny
Hypersenzitivita
Autoimunita

PRAKTICKÉ CVIČENIA - IMUNOLÓGIA:

Bunky imunitného systému, separácia,identifikácia
Nešpecifická imunita – fagocytóza
Lyzozým, complement, baktericídna aktivita séra
Sérologické reakcie
Nové metódy v imunologickej diagnostike - ELISA , WB
Dôkaz špecifickej bunkovej imunity, kožný test, IGRA
Imunodeficitné stavy


Všeobecná mikrobiológia - prednášky a praktické cvičenia

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK

Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. poschodie vľavo

akademický rok 2019/2020, letný semester letný, 2. ročník 

vyučujúci:                                                                                                                                                                                        

doc. MUDr. E. Nováková, PhD.

        MUDr. V. Sadloňová, PhD.

        MUDr. M. Neuschlová, PhD.

           Mgr. N. Kotlebová

TýždeňPraktické cvičenia (utorok 7,30 - 9,45)Prednášky (utorok 12,45 - 15,00)
1.  (18.2.)Úvod, bezpečnosť pri práci, organizácia výučby.Stavba baktériovej bunky.
2.  (25.2.)Mikroskopia, natívny preparát, fixovaný preparát.Fyziológia a metabolizmus baktériovej bunky.
3.  (3.3)Farbenie podľa Grama.Genetika baktériovej bunky, význam pre diagnostiku
4.  (10.3.)Farbenie acidorezistentných baktérií.Patogénny potenciál baktérií.
5.  (17.3.)Znázornenie  púzdier.Biofilm, fyziologická mikroflóra.
6.  (24.3.)Farbenie spór a metachromatických granúl.Patogenéza mikrobiálnych ochorení.
7.  (31.3.)Kultivácia, pôdy, očkovanie, kolónie.Antibiotiká.
8.  (7.4.)TEST Antibiotiká.
9. (14.4.)Voľno
Voľno
10.(21.4.)Identifikácia baktérií - biochemické vlastnosti.Vakcíny a očkovanie. Dezinfekcia.
11.(28.4.)Identifikácia enzýmov a toxínov.Vakcíny a očkovanie. Dezinfekcia.
12. (5.5.)Anaeróbna kultivácia + film.Mikrobiológia ústnej dutiny.
13. (12.5.)ATB - testovanie citlivosti.Mikrobiológia ústnej dutiny.
14.(19.5.)Náhrady. PREDTERMÍN.Mikrobiológia ústnej dutiny.

 PREDNÁŠKY:

Úvod do mikrobiológie, Stavba baktériovej bunky
Fyziológia a metabolizmus bakteriálnej bunky
Genetika bakteriálnej bunky a význam pre diagnostiku
Patogénny potenciál baktérií, biofilm
Antibiotiká
Očkovaniedezinfekcia 

 PRAKTICKÉ CVIČENIA:  

Úvod, bezpečnosť pri práci
Mikroskopia, natívny preparát,fixovaný preparát
Farbenie podľa Grama
Farbenie acidorezistentných Paličiek
Farbenie púzdier
Farbenie spór a granúl
Kultivácia baktérií  
Biochemické vlastnosti baktérií
Identifickácia enzýmov, toxíny
Anaeróbna kultivácia

 

 

Špeciálna mikrobiológia - prednášky a praktické cvičenia

ZS 2020/2021

 

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu budú

aktuálne informácie o prípadných zmenách v

organizácii výučby poskytované študentom priebežne

počas semestra.

 

PREDNÁŠKY: PONDELOK (párny kalendárny týždeň): 10,15 - 11,45 a 12,00 -13,30

Vyučujúci: doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK,

Edukačné centrum, Malá Hora 4b, 3. poschodie vľavo

PREDNÁŠKYšpeciálna mikrobiológia
TýždeňDátumTéma
114.9.Úvod do bakteriológie, G+koky(stafylokoky, streptokoky) 
114.9.Neisserie, hemofily, pneumokoky, G-koky, opúzdrené baktérie. Aeróbne paličky.
328.9.G - paličky, enterobacteriaceae.   
328.9.G - paličky nefermentujúce. Vibriá. G- aeróbne paličky.
512.10.G+paličky, laktobacily, difteroidné paličky. Aktinomycéty. Klostrídiá.
512.10.G- anaeróbne paličky. G - fuzobaktérie.
726.10.Spirochéty, chlamýdie, riketsie, mykolpazmy.
726.10.Mykobaktérie.
99.11.Huby.
99.11.Úvod do virológie, štruktúra vírusov, patogenéza, imunita, terapia. Prióny.
1123.11.Virológia - DNK vírusy.
1123.11.Virológia - RNK vírusy.
137.12.Virológia - vírusy hepatitíd, HIV.
137.12.Krvou prenosné infekcie v stomatologickej praxi. Kontrola prenosu infekcií v stomatologickej praxi.

 Študijné materiály  

Úvod do bakteriológie   

Gram pozitívne koky (stafylokoky, streptokoky)  

Opúzdrené baktérie. Gram negatívne koky

Gram negatívne paličky – Enterobacteriaceae

Gram negatívne nefermentujúce paličky, Hemofily, Pasteurella, Bordetella, Brucella ,Franciscella

Gram pozitívne paličky. Anaeróbne baktérie 

Mykobaktérie

Chlamýdie, Rickettsie, Mykoplazmy, Spirochety

Mykológia

Parazitológia

Všeobecná virológia, úvod do virológie. Mechanizmy replikácie vírusov. Patogenéza ochorení vyvolaných vírusmi.Diagnostika vírusových ochorení, nástroje patogenity vírusov. Vírusy a nádory. 

 Základy virológie, terapia vírusových infekcií DNA vírusy

RNA vírusy.

Priony, hepatitídy, AIDS 

Imunita

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA: ŠTVRTOK: 8,30 - 10,00

Vyučujúci: MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK,

Edukačné centrum, Malá Hora 4b, 3. poschodie vľavo

PRAKTICKÉCVIČENIAšpeciálna mikrobiológiaSAMOŠTÚDIUM
TýždeňDátumTéma
117.9.Stafylokoky.
224.9.Streptokoky.Infekcie DC.
31.10.Neisserie, hemofily. Infekcie CNS.
48.10.Corynebacterium. Bordetella.Infekcie GIT.
515.10.G+ paličky. Pseudomonas.    Kardiovaskulárne stomatogénne infekcie. Bakteriémia, sepsa.
622.10.Enterobaktérie. Infekcie mäkkých tkanív, kostí a kĺbov. 
729.10.Anaeróby. Spirochéty. Infekcie UGT.
85.11.TEST. Fyziologická ústna flóra.
912.11.Mycobacterium.Teória fokálnej infekcie.
1019.11.Vírusy. Mikrobiológia zubného kazu.
1126.11.Huby. Parazity. Mikrobiológia periodontálnej choroby.
123.12.Sérologické reakcie. Dentoalveolárne choroby.
1310.12.Sérológia hepatitíd.Ústne infekcie mukózy a slinných žliaz.
1417.12.Náhrady, konzultácie. ZÁPOČET. PREDTERMÍNY.

 

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.  Náhrada absencií je možná v 14. týždni.

 

V Martine, 10. 9. 2020

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine