Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výberové konania na obsadenie neučiteľských pracovných miest

Oznámenie o vyhlásení výberových konaní 17.5.2023

Jesseniova lekárska fakulta v Martine  Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK), v zastúpení dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie

Pracovné miesto: referent pre účtovníctvo a ekonomiku

Počet obsadzovaných miest : 1

Pracovisko: Vysokoškolský internát a jedáleň Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Informácie PDF

Oznámenie o vyhlásení výberových konaní 3.5.2023

Jesseniova lekárska fakulta v Martine  Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK), v zastúpení dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie

Pracovné miesto: operátor Ústavu informačných technológií

Počet obsadzovaných miest : 1

Pracovisko: Ústav informačných technológií JLF UK v Martine

Informácie PDF

Oznámenie o vyhlásení výberových konaní 3.5.2023

Jesseniova lekárska fakulta v Martine  Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK), v zastúpení dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie

Pracovné miesto: vedúci/-a študijného oddelenia

Počet obsadzovaných miest : 1

Pracovisko: Študijné oddelenie JLF UK v Martine

Informácie PDF