Športové aktivity

8. ročník streleckých pretekov "Vianočná muška"

 

Rekord v počte účastníkov opäť prekonaný !

            8. ročník streleckej súťaže “Vianočná muška” prekvapil nielen rekordným počtom 141 účastníkov, ale aj výkonmi. Víťazom gratulujeme a vysoko hodnotíme aj samotnú účasť v súťaži, ktorá už pravidelne obohacuje mimopracovné aktivity študentov a zamestnancov našej fakulty v predvianočnom období.

Všetkým prajeme spokojné Vianoce a v roku 2016 veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov.

Výsledky spracoval: Mgr. Ivan Jakubovič, ÚTV JLF UK Martin

Martin 17.12. 2015

Upozornenie.

Štartujúci, umiestnení do tretieho miesta v každej kategórii dostanú na t.č. 0917 456858 informácie o forme a termíne odovzdania cien - knižných poukážok. Ďakujeme.

Výsledky:

 

zamestnanci - ženy

zamestnanci - muži

študentky

študenti