Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Športové aktivity

MULTISPORT karta pre členov odborov  - Program MultiSport je jedinečný zamestnanecký benefit plný športu a relaxácie. Každý deň vám pomáha dosiahnuť vyvážený pracovný a osobný život.

Spoluorganizujeme športove aktivity na JLF UK:

Športový deň dekana

Plávanie a saunovanie 

Strelecké preteky "Veľkonočná muška"