Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Športové aktivity

spoluorganizovanie pre zamestnancov i študentov:

Športového dňa dekana

Plávania a saunovania počas sememestrov

Streleckých pretekov "Veľkonočná muška"