Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Športové aktivity

Spoluorganizovanie športových aktivít na JLF UK ( podľa aktuálnej pandemickej situácie)

Športový deň dekana

Plávanie a saunovanie 

Strelecké preteky "Veľkonočná muška"