Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

DARUJTE NÁM 2 % Z DANE

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku vytvára ako nástroj solidarity medzi členmi z časti svojich príjmov podporný fond,

z ktorého poskytuje nenávratné finančné príspevky členom zväzu na zmiernenie mimoriadne zlej sociálnej situácie spôsobenej závažným ochorením,

úmrtím blízkeho či prírodnou katastrofou. Zväz v roku 2020 prerozdelil z podporného fondu sumu 21 600 €,

za čo srdečne ďakujeme v mene zamestnancov školstva, ktorí túto finančnú podporu využili na zlepšenie svojej sociálnej situácie.

Poukázaním 2% z dane Odborovému zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pomôžete vytvárať podporný fond. Informácie nájdete na:

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/darujte-nam-2-z-dane-nikdy-neviete-kedy-sa-takato-pomoc-moze-zist-aj-vam.alej

 

MZDOVÉ VELIČINY pre 2021

Aktuálne odborárske aktivity nájdete na webe https://www.ozpsav.sk

Do pozornosti odporúčame hlavne príspevky:

1/ o otvorení VŠ a dobrovoľnom očkovaní zamestnancov VŠ:

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/otvorenie-vs-a-dobrovolne-ockovanie.alej

2/ o predkladaní žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania:

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/predkladanie-ziadosti-o-pozicku-pre-pedagogickych-odbornych-zamestnancov-doktorandov-a-vysokosk.alej

3/ o Stanovisku snemu KOZ SR o podpore referenda o skrátení volebného obdobia a aktuálnej situácii v oblasti sociálneho dialógu:

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stanovisko-snemu-koz-sr.alej