Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

MULTISPORT karta pre členov odborov 

Program MultiSport je jedinečný zamestnanecký benefit plný športu a relaxácie. Každý deň vám pomáha dosiahnuť vyvážený pracovný a osobný život.

Odborový zväz školstva pripravil pre svojich členov nový benefit v podobe možnosti získania tzv. MultiSport karty za zvýhodnených podmienok:

- 5 mesiacov (jún - október) za 16 EUR/mesiac a

- následne každý mesiac za 32 EUR/mesiac.

MultiSport karta oprávňuje jej držiteľa každý deň využiť jedno z viac ako 800 športových a relaxačných zariadení na celom Slovensku (a ďalších viac ako 1800 zariadení v ČR). Zoznam všetkých partnerských zariadení nájdete na stránke www.multi-sport.sk.

V prípade záujmu o kartu, prosím, vyplňte a odošlite záväzný objednávkový formulár cez link https://forms.gle/4bjazrp2KAjfNLdZA najneskôr do 10. dňa v mesiaci. Po skompletizovaní objednávok budú karty vytlačené a rozoslané všetkým záujemcom najneskôr do konca daného mesiaca. Karta nadobudne platnosť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola odoslaná objednávka a vykonaná platba.

Napríklad:

Karta na jún: prihláška do 10. mája, platba do 15. mája,

Karta na júl: prihláška do 10. júna, platba do 15. júna,
atď.

Podmienkou pre vystavenie karty je tiež, aby ste mali vytvorený profil v databáze členov zväzu (ak si nie ste istý, informujte sa u svojho predsedu ZO). Profil v databáze členov slúži na overenie Vášho členstva vo zväze.

Ak si kartu objednáte ako člen Odborového zväzu školstva, môžete si cez uvedený formulár objednať aj 1 sprievodnú kartu pre dospelého za cenu 36 EUR/mesiac a až 3 sprievodné karty pre dieťa do 15 rokov za cenu 16 EUR/mesiac.

Pre objednanie karty/kariet je potrebné zadať v tomto formulári Vaše číslo účtu v tvare IBAN (bez medzier) za účelom kontroly platieb. Platbu za vami objednanú kartu/karty budeme akceptovať len z čísla účtu - IBAN, ktorý uvediete vo formulári!

Platbu za vami objednanú kartu/karty je potrebné uskutočniť najneskôr do 15. dňa v mesiaci na účet zväzu: SK6475000000004008007272.

Ak nebudeme do 15. dňa v mesiaci evidovať príslušnú platbu za Vašu kartu/karty na nasledujúci mesiac, budeme musieť Vašu kartu/karty deaktivovať a najbližších 6 mesiacov si kartu nebudete môcť znovu objednať.

Karty sú personalizované a neprenosné.

Veríme, že tento nový benefit pre členov zväzu oceníte a spoločne tak prispejeme k podpore zdravého životného štýlu medzi zamestnancami školstva.

V prípade otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese multisport@ozskolstva.sk.