Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dekan

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Kancelária dekana:

Kancelária dekana JLF UK Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Tel: 043/2633309

e-mail: danko@jfmed.uniba.sk

e-mail: buchova@jfmed.uniba.sk, sdek@jfmed.uniba.sk