Zloženie

 ZAMESTNANECKÁ ČASŤ

 1.     prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.            

 2.     prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

 3.     doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

 4.     MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

 5.     doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

 6.     prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

 7.     doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

 8.     doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

 9.     prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.

10.    doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

11.    doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

12.    doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

13.    prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

14.    doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

15.    prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

16.    doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.

17.    Ing. Ján Strnádel, PhD.

18.    RNDr. Michal Šimera, PhD.

19.    prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

20.    doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

21.    doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

22.    prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

23.    prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

 

 ŠTUDENTSKÁ ČASŤ                                                  

 1.    Lukáš Briš

 2.    Jana Dudášiková

 3.    Patrícia Hulinová

 4.    Aneta Kňazúrová

 5.    Filip Macášek

 6.    Mária Mikitová

 7.    Michal Ružinský

 8.   Veronika Slobodníková

 9.   Bartlomiej Szulc

 10.  MUDr. Tomáš Šimurda

 11.  Nikola Trháčová

 12.  Adam Žilík