Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zloženie

 ZAMESTNANECKÁ ČASŤ

 1.     prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.            

 2.     prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

 3.     MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

 4.     doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

 5.     MUDr. Daniel Čierny, PhD.

 6.     doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

 7.     MUDr. Anna Ďurdíková, PhD.

 8.     doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

 9.     doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.

10.    Mgr. Martina Lepiešová, PhD.

11.    doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.

12.    RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

13.    doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

14.    MUDr. Romana Richterová, PhD.

15.    doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

16.    doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

17.    prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

18.    Ing. Ján Strnádel, PhD.

19.    doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

20.    MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

21.    doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

22.    prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

23.    prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

  

 

 

 ŠTUDENTSKÁ ČASŤ                                                  

 

  1.    Michal Augustín

  2.    Jana Dudášiková

  3.    Lukáš Kochol

  4.    Katarína Kučeríková

  5.    Michaela Mazúchová

  6.    Mária Mikitová

  7.    MUDr. Martin Jozef Péč

  8.    Nikola Rufusová

  9.    Michal Ružinský

10.    Jakub Šmidriak

11.    Boris Troščák

12.     Lukasz Zapala