Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zloženie

 ZAMESTNANECKÁ ČASŤ

 1.     prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.            

 2.     prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

 3.     doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

 4.     MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

 5.     doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

 6.     prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

 7.     doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

 8.     doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

 9.     prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.

10.    prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

11.    doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

12.    doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

13.    prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

14.    doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

15.    prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

16.    doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.

17.    Ing. Ján Strnádel, PhD.

18.    RNDr. Michal Šimera, PhD.

19.    prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

20.    doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

21.    prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

22.    prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

23.    prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

 

 ŠTUDENTSKÁ ČASŤ                                                  

 

  1.    Jana Dudášiková

  2.    MUDr. Martin Hanko

  3.    Patrícia Hulinová

  4.    Aneta Kňazúrová

  5.    Michaela Mazúchová

  6.    Mária Mikitová

  7.    Martin Jozef Péč

  8.    Nikola Rufusová

  9.    Michal Ružinský

  10.  Veronika Slobodníková

  11.  Bartlomiej Szulc

  12.  Adam Žilík