Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zloženie

 ZAMESTNANECKÁ ČASŤ

 1.     prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.            

 2.     prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

 3.     MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

 4.     doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

 5.     MUDr. Daniel Čierny, PhD.

 6.     prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

 7.     Mgr. Martina Lepiešová, PhD.

 8.     doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

 9.     prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.

10.     doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

11.    doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

12.    prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

13.    doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

14.    prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

15.    Ing. Ján Strnádel, PhD.

16.    RNDr. Michal Šimera, PhD.

17.    MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

18.    prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

19.    doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

20.    prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

21.    prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

22.    prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

23.    Mgr. Petra Zrníková, PhD.

 

 

 ŠTUDENTSKÁ ČASŤ                                                  

 

  1.    Michal Augustín

  2.    Jana Dudášiková

  3.    MUDr. Martin Hanko

  4.    Aneta Kňazúrová

  5.    Michaela Mazúchová

  6.    Mária Mikitová

  7.    Martin Jozef Péč

  8.    Nikola Rufusová

  9.    Michal Ružinský

  10.  Veronika Slobodníková

  11.  Bartlomiej Szulc

  12.  Adam Žilík