Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zloženie Akademického senátu JLF UK

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ (od 18. 5. 2023 do 17. 5. 2027)

1. prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

2. doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD., MBA

3. doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

4. doc. MUDr. Daniel Čierny, PhD.

5. prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

6. doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

7. doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.

8. Mgr. Martina Lepiešová, PhD.

9. doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC

10. doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD. FESO

11. doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

12. MUDr. Denisa Osinová, PhD.

13. doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

14. doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH

15. prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

16. doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

17. MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

18. doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

19. prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

20. doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.

 

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ (od 18. 5. 2023 do 17. 5. 2025)                  

1. Filip Galo

2. Kristína Kleinová

3. Lukáš Kochol

4. Tobias Kunz

5. Katarína Kučeríková

6. Miroslav Machala

7. Michaela Mazúchová

8. vacat

9. MUDr. Martin Jozef Péč

10. Dagmar Wágnerová