Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zloženie Akademického senátu JLF UK

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ (od 18. 5. 2023 do 17. 5. 2027)

1. prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

2. doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD., MBA

3. doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

4. doc. MUDr. Daniel Čierny, PhD.

5. prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

6. prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

7. doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

8. doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.

9. Mgr. Martina Lepiešová, PhD.

10. doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC

11. doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD. FESO

12. doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

13. MUDr. Denisa Osinová, PhD.

14. doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

15. doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH

16. prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

17. doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

18. doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

19. prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

20. doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.

 

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ (od 18. 5. 2023 do 17. 5. 2025)                  

1. Filip Galo

2. Oliver Hoffej (od 11. 12. 2023)

3. Kristína Kleinová

4. Lukáš Kochol

5. Tobias Kunz

6. Katarína Kučeríková

7. Miroslav Machala

8. Michaela Mazúchová

9. MUDr. Martin Jozef Péč

10. Dagmar Wágnerová