Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Stále komisie Akademického senátu JLF UK

KOMISIA  PRE ROZPOČET A HOSPODÁRENIE AS JLF UK:

Predseda: 

doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

Členovia:  

doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD., MBA

doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

doc. MUDr. Daniel Čierny, PhD.

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Kristína Kleinová

Filip Galo

  

PEDAGOGICKÁ KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Členovia:   

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

Mgr. Martina Lepiešová, PhD.

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.

Katarína Kučeríková

Tobias Kunz

Michaela Mazúchová

  

PRÁVNA KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

Členovia:   

doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.

MUDr. Denisa Osinová, PhD.

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

MUDr. Martin Jozef Péč

Oliver Hoffej

Dagmar Wágnerová

  

VEDECKÁ KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.             

Členovia:   

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH

Lukáš Kochol

Miroslav Machala

  

VOLEBNÁ KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.                 

Členovia:   

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Ing. Petra Hnilicová, PhD.

Amy van Brecht

Lucia Martvoňová