Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Predsedníctvo

1. prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

    predsedníčka AS

2. prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

    predseda zamestnaneckej časti AS, podpredseda AS

3. prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

    ďalší člen predsedníctva za zamestnaneckú časť AS

4. doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

    ďalší člen predsedníctva za zamestnaneckú časť AS

5. 

    predseda študentskej časti AS, podpredseda AS

6.

    ďalší člen predsedníctva za študentskú časť AS