Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Predsedníctvo

1. prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

    predsedníčka AS

2. doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

    predseda zamestnaneckej časti AS, podpredseda AS

3. prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

    ďalší člen predsedníctva za zamestnaneckú časť AS

4. prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

    ďalší člen predsedníctva za zamestnaneckú časť AS

5. Veronika Slobodníková

    predseda študentskej časti AS, podpredseda AS

6. Michal Ružinský

    ďalší člen predsedníctva za študentskú časť AS