Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Predsedníctvo

1. prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

    predsedníčka AS

2. prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

    predseda zamestnaneckej časti AS, podpredseda AS

3. prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

    ďalší člen predsedníctva za zamestnaneckú časť AS

4. doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

    ďalší člen predsedníctva za zamestnaneckú časť AS

5. Mária Mikitová

    predseda študentskej časti AS, podpredseda AS

6. Jana Dudášiková

    ďalší člen predsedníctva za študentskú časť AS