Predsedníctvo

1. prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

    predsedníčka AS

2. doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

    predseda zamestnaneckej časti AS, podpredseda AS

3. doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

    ďalší člen predsedníctva za zamestnaneckú časť AS

4. doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

    ďalší člen predsedníctva za zamestnaneckú časť AS

5. Lukáš Briš

    predseda študentskej časti AS, podpredseda AS

6. Veronika Slobodníková

    ďalší člen predsedníctva za študentskú časť AS