Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Predsedníctvo Akademického senátu JLF UK

1. doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC

    predseda AS

2. doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

    predsedníčka zamestnaneckej časti AS, podpredsedníčka AS

3. doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

    ďalší člen predsedníctva za zamestnaneckú časť AS

4. doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD., MBA

    ďalší člen predsedníctva za zamestnaneckú časť AS

5. Filip Galo

    predseda študentskej časti AS, podpredseda AS

6. Lukáš Kochol

    ďalší člen predsedníctva za študentskú časť AS