Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Predsedníctvo Akademického senátu JLF UK

1. prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

    predseda AS

2. prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

    predsedníčka zamestnaneckej časti AS, podpredseda AS

3. doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

    ďalší člen predsedníctva za zamestnaneckú časť AS

4. doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

    ďalší člen predsedníctva za zamestnaneckú časť AS

5. Mária Mikitová

    predsedníčka študentskej časti AS, podpredseda AS

6. Katarína Kučeríková

    ďalší člen predsedníctva za študentskú časť AS