Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Predseda

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

 

email: svihrova@jfmed.uniba.sk

 

Kancelária AS JLF UK:

Ing. Janka Trimajová

email: janka.trimajova@uniba.sk

č. tel: 043/2633310