Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisie

KOMISIA  PRE ROZPOČET A HOSPODÁRENIE AS JLF UK:

Predseda: 

doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

Členovia:  

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

MUDr. Daniel Čierny, PhD.

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

Michal Augustín

Nikola Rufusová

 

 

 

PEDAGOGICKÁ KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Členovia:   

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

doc. MUDr. Yvetta Mellová, PhD.

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

Mgr. Martina Lepiešová, PhD.

MUDr. Romana Richterová, PhD.

MUDr. Anna Ďurdíková, PhD.

Katarína Kučeríková

Michaela Mazúchová

Mária Mikitová

 

 

 

PRÁVNA KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Členovia:   

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, PhD.

MUDr. Martin Jozef Péč

Michal Ružinský

Lukasz Zapala

 

 

 

VEDECKÁ KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.             

Členovia:   

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

Ing. Ján Strnádel, PhD.

 

 

 

VOLEBNÁ KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.                 

Členovia:   

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Ing. Petra Hnilicová, PhD.

Erika Mažgutová

Boris Deák