Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisie

KOMISIA  PRE ROZPOČET A HOSPODÁRENIE AS JLF UK:

Predseda: 

RNDr. Michal Šimera, PhD.

Členovia:  

prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc.

MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Patrícia Hulinová

Nikola Rufusová

Adam Žilík

 

PEDAGOGICKÁ KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Členovia:   

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

Michaela Mazúchová

Mária Mikitová

Veronika Slobodníková

 

 

PRÁVNA KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

Členovia:   

doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Jana Dudášiková

Michal Ružinský

Bartlomiej Szulc

 

 

VEDECKÁ KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.                    

Členovia:   

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD., mim. prof.

Ing. Ján Strnádel, PhD.

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

MUDr. Martin Hanko

Aneta Kňazúrová

Martin Jozef Péč

 

VOLEBNÁ KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.                    

Členovia:   

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Mgr. Ivana Pilchová, PhD.

Erika Mažgutová

Kristína Ružinská