Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisie Akademického senátu JLF UK

KOMISIA  PRE ROZPOČET A HOSPODÁRENIE AS JLF UK:

Predseda: 

doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

Členovia:  

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

doc. MUDr. Daniel Čierny, PhD.

doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

Filip Galo

Kristína Kleinová

  

PEDAGOGICKÁ KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Členovia:   

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

doc. MUDr. Yvetta Mellová, PhD.

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

Mgr. Martina Lepiešová, PhD.

MUDr. Romana Richterová, PhD.

MUDr. Anna Ďurdíková, PhD.

Katarína Kučeríková

Michaela Mazúchová

Jakub Bačinský

Mária Mikitová

Tobias Kunz

  

PRÁVNA KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Členovia:   

doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, PhD.

doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD.

Dagmar Wágnerová

MUDr. Martin Jozef Péč

  

VEDECKÁ KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.             

Členovia:   

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

Ing. Ján Strnádel, PhD.

Miroslav Machala

Lukáš Kochol

Matúš Takáč

  

VOLEBNÁ KOMISIA AS JLF UK:

Predseda: 

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.                 

Členovia:   

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Ing. Petra Hnilicová, PhD.

Boris Deák

Libor Kollár