Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zahraničná spolupráca

Letná prax

Letná prax v rámci bilaterálnych dohôd o spolupráci na lekárskych fakultách v Budapešti, Pécsi a Olomouci

Určené pre študentov: 3. a 5. ročníka, doba trvania: 2 týždne

Výberové konanie: 14. 3. 2018 o 13.00 hod. v Malej zasadačke Dekanátu JLF UK
Prihláška


Prehľad o účasti JLF UK na projektoch medzinárodnej spolupráce

Tuning Educational Structures in Europe


MEDINE