Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zahraničná spolupráca

Letná prax

Letná prax v rámci bilaterálnych dohôd o spolupráci na lekárskych fakultách v Pécsi, Olomouci a Vitebsku

Určené pre študentov: 3. a 5. ročníka, doba trvania: 2 týždne

Výberové konanie: 17. 4. 2018 o 13.00 hod. v Malej zasadačke č. 1 - presklená miestnosť vo vestibule Dekanátu JLF UKPrihláška


Prehľad o účasti JLF UK na projektoch medzinárodnej spolupráce

Tuning Educational Structures in Europe


MEDINE