Zahraničná spolupráca

Letná prax

Letná prax v rámci bilaterálnych dohôd o spolupráci na lekárskych fakultách v Budapešti, Pécsi a Olomouci

Určené pre študentov: 3. a 5. ročníka, doba trvania: 2 týždne

Výberové konanie: 7. 3. 2017 o 13.hod. v Malej zasadačke Dekanátu JLF UK
PrihláškaPrehľad o účasti JLF UK na projektoch medzinárodnej spolupráce

  • Tuning Educational Structures in Europe

http:/tuning.unideusto.org/tuningeu 

www.rug.nl/let/tuningeu

  • MEDINE

www.bris.ac.uk/medine/documents.html