Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študenti (SMS, SMP)

Mobilita študentov sa môže realizovať  vo forme štúdia (SMS) alebo stáže (SMP).
Pre študijné programy, ktoré majú spojené Bc. a Mgr. štúdium je možná mobilita-štúdium 12 mesiacov a mobilita-stáž 12 mesiacov, t.j. celková dĺžka max 24 mesiacov.

Výzva na výberové konanie_Zahraničná letná prax_17.04. 2019

Výzva na dodatočné výberové konanie 25. 10. 2018.

Ako sa uchádzať o mobilitu

Výzva na nové výberové konanie sa spravidla zverejňuje koncom januára.
Študent si pri mobilite - štúdium vyberá len jednu univerzitu zo zoznamu Inter-inštitucionálnych dohôd.

Stáže sa realizujú na základe akceptácie zahraničným pracoviskom.

Zoznam nominovaných študentov na študijné pobyty, stážové pobyty a stáže pre absolventov Erasmus+ na AR 2019/2020

Zoznam nominovaných študentov na študijné pobyty, stážové pobyty a stáže pre absolventov Erasmus+ na AR 2018/2019

Podmienky a kritériá pre výber študentov na zahraničné pobyty

Prihláška na Erasmus+ stáž/absolvent