Študenti (SMS, SMP)

Mobilita študentov sa môže realizovať  vo forme štúdia (SMS) alebo stáže (SMP).
Pre študijné programy, ktoré majú spojené Bc. a Mgr. štúdium je možná mobilita-štúdium 12 mesiacov a mobilita-stáž 12 mesiacov, t.j. celková dĺžka max 24 mesiacov.

Ako sa uchádzať o mobilitu
Výzva na výberové konanie sa spravidla zverejňuje koncom januára. Výberové konanie na mobility-štúdium a stáž  pre AR 2018/2019 sa bude konať dňa 27.02.2018 o 13,00 hod. v Malej zasadačke Dekanátu JLF UK.

Študent si pri mobilite - štúdium vyberá len jednu univerzitu zo zoznamu Inter-inštitucionálnych dohôd. Stáže sa realizujú na základe akceptácie zahraničným pracoviskom.

Zoznam nominovaných študentov na študijné pobyty, stážové pobyty a stáže pre absolventov Erasmus+ na AR 2017/2018

Podmienky a kritériá pre výber študentov na zahraničné pobyty

 

Prihláška na Erasmus+ stáž/absolvent