Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Erasmus stáž

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK otvorilo Výzvu na výberové konania na Erasmus+ mobility študentov - stáž na akademický rok 2021/2022. Výzva je otvorená do 30. 4. 2021. 

Všeobecné podmienky pre účasť nájdete na web stránke TU.

 

  • študent zapísaný na štúdium internej alebo externej formy na Univerzite Komenského, bez ohľadu na jeho štátne občianstvo (SR, EÚ, tretie krajiny)
  • študent môže realizovať stáž už v prvom ročníku Bc. (denného aj externého štúdia), v každom stupni vzdelávania môžu byť mobility z programu Erasmus v dĺžke 12 mesiacov (Bc., Mgr., PhD.,), pri spojenom štúdiu, ako je napríklad LF alebo FAF, je to 24 mesiacov
  • minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace
  • študent, ktorý má trvalý pobyt v Maďarsku, Rakúsku alebo ČR a má záujem ísť na stáž do krajiny svojho trvalého pobytu musí predložiť doklad, že počas štúdia býva na Slovensku (potvrdenie o prechodnom pobyte).
  • pri mobilite - stáž (SMT) sa vyžaduje od študenta iniciatíva pri vyhľadávaní inštitúcie, na ktorej chce stážovať. Očakáva sa, že študent bude uprednostňovať inštitúcie a pracovné pozície, ktoré majú čo najbližšie k študovanému odboru a zvolenej profesii.

 

Ako sa prihlásiť?

 

  1. Vyplniť prihlášku TU, podpísať elektronicky. Návod nájdete TU.
  2. Poslať e-mailom na katarina.murcekova@uniba.sk spolu so životopisom a motivačným listom v jazyku prijímajúcej inštitúcie.

 

Kontaktné osoby programu Erasmus+ na JLF UK:

MUDr. Martin Janík, PhD.  – prodekan a koordinátor Erasmus+

PhDr. Murčeková Katarína