Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rada kvality

Vo Vedení JLF UK zo dňa 4.6.2019 bola zriadená Rada kvality JLF UK.

Smernica dekanky o zriadení Rady kvality JLF UK v Martine

 

 

Predseda:        

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

 

Členovia:                   

doc. PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.

Ing. Jana Kurhajcová

Miroslav Machala - študent

Petra Strachilová

MUDr. František Štuller, PhD. - ÚDZS - externý člen