Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff

MUDr. Renáta Szépeová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
lektor vysokej školy, univerzity

Margaréta Štáliková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
sekretárka, sekretár
043/4132 450

MUDr. Lenka Turoňová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
1 [2]