Contact

MUDr. Tomáš Siebert, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
043/4131 005
Note
043/4203209
Publications

MUDr. Michaela Skaličanová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (1.dCH, daily)

Božena Slezáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
sekretárka, sekretár
Telephone
043/2633 727
VoIP
41727

Martina Slezáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
sekretárka, sekretár
Telephone
043/4133 950
VoIP
41717
Note
043/4203224

MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

MUDr. Markéta Smolárová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (5.dDV/x, external)
Publications

RNDr. Zuzana Sňahničanová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (4.dPD, daily)
Publications

MUDr. Pavol Snopko

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (3.dCH/x, external)
Publications

Ing. Gabriela Sobolová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (1.dARES, daily)