Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

Mgr. Jana Adamčáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNPF

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 736

MUDr. Marek Adámik, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Martina Adamjáková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
sekretárka, sekretár

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 453

MUDr. Sohaib Mukhtar Agouba

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Abdulla Al Hakim

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dCH/x

Dipl.-Ing. Peter Amersdorfer, Dr.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee

Eva Andrisová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 326

Ing. Tomáš Antoš

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 208
[1] 2 3 ... Next page Last page