Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie cestovnej medicíny
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/4133 987
VoIP
41708
Note
043/4203223
Publications

Alena Šamová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telephone
043/2633 123
VoIP
41123

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
VoIP
41485
Publications

Mgr. Stanislava Šebová Mrvečková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
sekretárka, sekretár
Telephone
043/2633 403
VoIP
41403

PaedDr. Jozef Šimeček

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
043/2633 410
VoIP
41410
Publications

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie cestovnej medicíny
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
043/4133 987
VoIP
41708
Note
043/4203522
Publications

Oľga Šimeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
pomocník a upratovač v kancelárii
Telephone
043/2633 418
VoIP
41418

RNDr. Michal Šimera, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
043/2633 431
VoIP
41431
Publications

Mgr. Ivana Šimerová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát podnikateľskej činnosti
referent v administratíve, i. n.
Telephone
043/2633 104
VoIP
41104

Andrea Šimková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
Ubytovacia referentka
Telephone
043/2633 503
VoIP
41503
Room
18