Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

Mgr. Eva Šimončičová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (1.dFA, daily)

MUDr. Denisa Šimová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (1.dGP, daily)

Janka Šimová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
Telephone
043/2633 321
VoIP
41321

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
Telephone
043/2633 480
VoIP
41480
Publications

Mgr. Zuzana Škodová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
043/2633 467
VoIP
41467
Publications

MUDr. Richard Školka

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (5.dGP/x, external)
Publications

Ing. Ingrid Škorňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Ing. Michaela Škorvanová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (3.dLKFB, daily)
Publications

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie bunkov.kultúr a tkanivov.baka
Telephone
043/2633 669
VoIP
41 669, 41 657
Room
4.81 (MH4D)-kancelária; 5.33 (MH4C)-laboratórium
Publications