Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
Telephone
043/2633 480
VoIP
41480
Publications

Mgr. Zuzana Škodová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
043/2633 467
VoIP
41467
Publications

MUDr. Richard Školka

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (5.dGP/x, external)
Publications

Ing. Ingrid Škorňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Ing. Michaela Škorvanová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (3.dLKFB, daily)
Publications

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie bunkov.kultúr a tkanivov.baka
Telephone
043/2633 669
VoIP
41 669, 41 657
Room
4.81 (MH4D)-kancelária; 5.33 (MH4C)-laboratórium
Publications

MUDr. Veronika Škuciová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (3.dAHEm/x, external)
Publications

MUDr. Barbora Špaková

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (2.dCH, daily)

MUDr. Gabriela Špániková

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (4.dCH, daily)
Publications