Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

Mgr. Ivana Pittnerová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Kancelária európskych a národných projektov
odborný administratívny zamestnanec, i. 
Telephone
043/2633 206
VoIP
41206

MDDr. Filip Planeta

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/2633 753
VoIP
41753
Publications

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/2633 635
VoIP
41635
Note
41635, 41205
Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
VoIP
41635
Note
41635, 41205
Publications

MUDr. Michaela Plichtová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (5.dVN/x, external)

MUDr. Vladimír Podušel

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (1.dVN/x, external)

Mgr. Michal Pokusa, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
VoIP
41683
Room
Ústav Patologickej Fyziológie č.d. 37
Publications

MUDr. Hubert Poláček, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
Telephone
043/2633 444
VoIP
41444
Publications