Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

Director of SH

PhDr. Jana Seryjová
Tel.: (043) 2633501
VoIP: 41501
E-mail: jana.seryjova@uniba.sk

 

Deputy of director, economist

Ing. Paula Plešková (Ing. Andrea Červenáková-maternity)
Tel.: (043) 2633502
VoIP: 41502
E-mail: paula.pleskova@uniba.sk

 

Accommodation department

Andrea Šimková
Tel.: (043) 2633503
VoIP: 41503
E-mail: andrea.simkova@uniba.sk

 

Property department

Dana Murgašová
Tel.: (043) 2633504
VoIP: 41504
E-mail: dana.murgasova@uniba.sk

 

Accounting department

Katarína Rosenbergová
Tel.: (043) 2633512
VoIP: 41512
E-mail: katarina.rosenbergova@uniba.sk

 

Head of Student canteen

Babeta Kašovičová
Tel.: (043) 2633511
VoIP: 41511
E-mail: babeta.kasovicovauniba.sk

Jozef Baláž

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik

Mária Bolfíková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik
043/2633 525

Martina Feriancová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau
043/2633 525

Jana Hlobilová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau

Klaudia Klemmová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau

Jaroslav Kubička

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
domovník
043/2633 523

Jana Kubičková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik

Marián Kuriško

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem
043/2633 522

Jarmila Laučeková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau
043/2633 515

Miloslava Maceková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik
043/2633 515
[1] 2 3

Martina Brnová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár

Zuzana Donovalová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár

Peter Ďurina

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár

Katarína Grígerová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

Marek Hampel

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár

Babeta Kašovičová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
vedúci prevádzky veľkej organizácie spol
043/2633 511

Eva Konôpková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár

Jana Ličková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocník a upratovač, i. n.

Milena Rosenbergová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocník a upratovač, i. n.

Renáta Turancová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
[1] 2