Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff

Director:

Prof. Kamil Javorka, M.D., D,Sc.

 

Scientists:

MSc. Ivana Kazimierová, PhD.

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

MSc. Michaela Kocmálová, PhD.

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

RNDr. Petra Košútová, PhD.

MUDr. Andrea Mešťaníková, PhD.

RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

Prof. Daniela Mokrá, M.D., PhD.

Prof. Juraj Mokrý, M.D.,  PhD.

Ing. Anna Urbanová, PhD.


prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
Publications

Mgr. Ivana Kazimierová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
VoIP
41695
Publications

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
Publications

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
Publications

RNDr. Petra Košútová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
Publications

RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
VoIP
41473
Publications