Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff

Director:

Assoc. Prof. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

 

Scientists:

Assoc. Prof. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

MSc. Veronika Holubeková, PhD.

MSc. Karin Jašek, PhD.

MSc. Andrea Kapinová, PhD.

RNDr. Ivana Kašubová, PhD

Prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

RNDr. Dušan Loderer, PhD.

RNDr. Vincent Lučanský, PhD.

RNDr. Bibiana Malicherová, PhD.

MSc. Sandra Meršaková, PhD.

RNDr. Zuzana Sňahničanová, PhD.

Ing. Soňa Uramová, PhD.

M.D. Barbora Zoľáková, PhD.


doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
VoIP
41824
Publications

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
Telephone
043/2633 651
VoIP
41651
Publications

Mgr. Karin Jašek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
VoIP
41653
Room
5.46
Publications

RNDr. Ivana Kašubová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
VoIP
41653
Room
5.46
Publications

RNDr. Zuzana Kolková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
VoIP
41651
Room
5.27
Publications

RNDr. Dušan Loderer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
Publications

RNDr. Vincent Lučanský, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
Telephone
043/2633 804
VoIP
41804
Room
Biomed, Divízia Onkológia, miestnosť č. 5.50
Publications

RNDr. Bibiana Malicherová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
Publications

Mgr. Sandra Meršaková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
Telephone
043/2633 653
VoIP
41653
Room
5.46
Publications