Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff

Director:

Prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

 

Scientists:

RNDr. Dušan Braný, PhD.

RNDr. Henrieta Drobková, PhD.

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

MSc. Andrea Hornáková, PhD.

Assoc. Prof. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

Assoc. Prof. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Ing. Ján Strnádel, PhD.

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

MSc. Henrieta Škovierová, PhD.

RNDr. Barbara Tóthová, PhD.

RNDr. Eva Vidomanová, PhD.


RNDr. Barbara Tóthová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
Telephone
043/2633 669
VoIP
41 669
Room
4.81
Note
Publications